AktivnostiSAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Plan savjetovanja Općine Domašinec sa zainteresiranom javnošću u 2024. godini

Plan savjetovanja Općine Domašinec sa zainteresiranom javnošću u 2024. godini