Izjava o pristupačnosti mrežne stranice Općine Domašinec

 

U skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim je u nacionalno zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, Općina Domašinec ulaže trud u osiguravanje pristupačnosti svojih mrežnih stranica, programskih rješenja i digitalnih sadržaja.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište Općine Domašinec, na adresi Domasinec.hr.

Status usklađenosti

Općina Domašinec je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
Nakon testiranja pristupačnosti mrežnog sjedišta domasinec.hr od strane korisnika s različitim vrstama invaliditeta, a s ciljem unapređenja stanja i ispunjenja zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), u mrežne stranice unesen je onaj dio predloženih izmjena koje arhitektura sustava omogućuje.
Materijali objavljeni u prošlosti u vidu skeniranih dokumenata onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti stranice Domasinec.hr sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom pristupu osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, nepostojanju izbornika za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja fonta, promjene kontrasta i slično.

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postojeće dokumente nije moguće prezentirati u formatu kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni, Općina Domašinec će ubuduće sve dokumente i materijale predstavljati u formatu čitljivom čitačima ekrana, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Općina Domašinec će provesti dodatne korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežne stranice Domasinec.hr u skladu sa Zakonom o pristupačnosti

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 20. rujna 2020. sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti. Testiranje pristupačnosti provela je potpuno slijepa osoba koja je napredni korisnik informacijskih tehnologija te stručni suradnik.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja obuhvaća čitač ekrana Jaws 2019, VoiceOver, tipkovnicu na zaslonu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Domašinec korisnici mogu uputiti Općini Domašinec putem e-mail adrese: opcina-domasinec@ck.t-com.hr

Općina Domašinec  je dužana na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.