Lokalni izbori 2021.

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova općinskog vijeća Općine Domašinec te zbirne liste predloženih kandidata za izbor nače

Read More

Lokalni izbori 2021. godine

Odlukama Vlade Republike Hrvatske od 14. travnja 2021. raspisani su izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samo

Read More