AktivnostiSAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Domašinec za 2024. godinu

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Domašinec za 2024, godinu

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE