AktivnostiSAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja Općine Domašinec sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja Općine Domašinec sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini