Aktivnosti

Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Domašinec za ponovnu javnu raspravu

1_namjena_II_ID_PPUO_Domašinec_2023_PJR

2_infrastruktura_II_ID_PPUO_Domašinec_2023_PJR

3_uvjeti uredenja_koristenje_II_ID_PPUO_Domašinec_2023_PJR

4_grad_podrucje_II_ID_PPUO_Domasinec_2023_PJR

II_ID_PPUO_Domašinec_na_PROCISCENE_ODREDBE_I_ID_PPUO_2023_PJR

II_ID_PPUO_Domašinec_sažetak za javnost_PJR

II_ID_PPUO_Domašinec_TEKST_i_OBRAZLOZENJE_2023_PJR