Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

Dana 15. rujna 2023. godine, u Vijećnici Općine Domašinec, održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.

Donijeti su sljedeći akti:

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023. godine
  2. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Domašinec za 2022. godinuIzvješće
  3. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Domašinec
  4. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Domašinec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine + Izvješće
  5. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za volonterski rad općinskog načelnika Općine Domašinec
  6. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi troškova predsjedniku Općinskog vijeća, članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Domašinec
  7. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Domašinec u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
  8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Domašinec

Izvod iz Zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Domašinec