Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Održati će se 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec održati će se u petak, 15. rujna 2023. godine s početkom u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Domašinec.

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za razdoblje 01.01.2023. do 30.06.2023. godine
  2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Domašinec za 2022. godinu2023091 + Izvješće
  3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Domašinec
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Domašinec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine + Izvješće
  5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za volonterski rad općinskog načelnika Općine Domašinec
  6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi troškova predsjedniku Općinskog vijeća, članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Domašinec
  7. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Domašinec u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
  8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Domašinec
  9. Aktualni sat