AktivnostiIZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC, 2023

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Turčišće (Općina Domašinec)

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Turčišće (Općina Domašinec)