AktivnostiIZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC, 2023

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Turčišće (Općina Domašinec)

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Turčišće (Općina Domašinec)