AktivnostiIZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA, 2023

Objava biračima

OBJAVA BIRAČIMA (izbori za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave