AktivnostiIZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC, 2023

Obvezatne upute o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Domašinec koji će se održati 07. svibnja 2023.

Obvezatne upute o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Domašinec koji će se održati 07. svibnja 2023.

VMO -1 – PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA (OD STRANE POLITIČKIH STRANAKA)

VMO – 2 – PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA (OD STRANE GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA)

VMO – 3 – POPIS BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDACIJSKU LISTU GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA

VMO – 4 – OČITOVANJE KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE