Akti - Općinski načelnikAktivnosti

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju Općine Domašinec za 2023. godinu

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju Općine Domašinec za 2023. godinu