Akti - Općinsko vijećeAktivnostiUncategorized

Održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec, održana je u Vijećnici Općine Domašinec, u četvrtak, 29. prosinca 2022. godine s početkom u 18,00 sati.

Donijeti su sljedeći akti:

 1. IV. izmjene i dopune Proračuna +   Obrazloženje IV. izmjena i dopuna Proračuna
 2. II. Izmjene i dopune Programa: a) javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2022. godinu, b) javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2022. godinu, III. Izmjene i dopune Programa: c) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu, d) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu
 3. Proračun Općine Domašinec za 2023. godinu s Projekcijama za 2024. i 2025. godinu  +   Obrazloženje Proračuna
 4. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Domašinec za 2023. godinu
 5. Donošenje Programa: a) javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2023. godinu, b) javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2023. godinu, c) građenja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2023. godini, d) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Domašinec u 2023. godini
 6. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2023. godinu
 7. Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu
 8. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini
 9. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Domašinec za 2023. godinu
 10. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Domašinec za 2023. godinu
 11. Program sufinanciranja javnih potreba vjerskih zajednica u 2023. godini
 12. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija Općine Domašinec od 2023. do 2025. godine
 13. Plan davanja koncesija Općine Domašinec u 2023. godini
 14. Zaključak o usvajanju Konačnog izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u financijskoj reviziji Općine Domašinec za 2019.
 15. Odluka o prodaji stambene, pomoćnih i gospodarske zgrade s pripadajućim zemljištem
 16. Odluka o financiranju kolektivne članarine Bibliobusa tijekom 2023. godine
 17. Odluka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Domašinec za 2022. godinu
 18. Odluka o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Domašinec za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
 19. Zaključak o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara
 20. Odluka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa i drugim razlozima osnovanosti pokretanja postupka izrade II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Domašinec
 21. Odluka o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Domašinec

Izvod iz Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Domašinec