AktivnostiJavna nabavaSAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave, predmet nabave: Rekonstrukcija svlačionica nogometnog igrališta u Turčišću, evidencijski broj nabave: 56/22-RA

Poziv na prethodno savjetovanje

DoN

Troškovnik