AktivnostiJavna nabavaSAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave, predmet nabave: Rekonstrukcija doma kulture Općine Domašinec, evidencijski broj nabave: 55/22-RA

Poziv na prethodno savjetovanje

DoN

IDEJNO RJEŠENJE – DOM KULTURE DOMAŠINEC

Troškovnik