Akti - Općinski načelnik

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju Općine Domašinec u 2021. godini

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca u uredskom poslovanju Općine Domašinec u 2021. godini