Akti - Općinski načelnik

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Domašinec za 2021. godinu

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2021. GODINU