AktivnostiManifestacijeObavijesti

Djed Božićnjak dolazi u Općinu Domašinec!

Općinski načelnik Mario Tomašek, dipl.ing.prom. organizirao je podjelu Božićnih darova.

U subotu 19. prosinca 2020. godine Djed Božićnjak i njegovi pomagači dolaze u Općinu Domašinec podijeliti darove djeci do 4. razreda osnovne škole.

Općinski načelnik moli roditelje djece da budu spremni na dolazak Djeda Božićnjaka, ispred svoje kuće ili na obližnjem raskršću u predviđenim terminima, kako bi mogli preuzeti svoje darove prema sljedećoj dinamici:

– od 12:00 sati se kreće od zgrade Općine Domašinec prema ulici Katarine Zrinski do ulice Marka Kovača pa prema Prvomajskoj ulici i natrag po ulici M. Kovača prema Glavnoj ulici – prema Murščaku.
– oko 12:30 sati od raskršća Glavne ulice i M. Kovača prema ulici Stjepana Mezge do ulice Vladimira Nazora.
– od 13:00 sati od ulice V. Nazora u ulicu Braće Radić do Glavne ulice – do kraja.
– od 13:30 sati od ulice Pere Pintara u ulicu Augusta Cesarca do ulice Matije Gupca – pa prema Turčišću.
– od 14:00 sati po Turčišću do 14:30, kada se planira u Zavrtnu ulicu te ulicu Pere Pintara.

Također, mole se svi mještani da se strogo pridržavaju epidemioloških mjera i da pripaze da kućni ljubimci ne budu van dvorišta.