Akti - Općinsko vijeće

Održana je 20. sjednica Općinskog vijeća

izvještaj, izvješće, pritužbe, prijave

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec, održana je u utorak, 07. srpnja 2020. godine s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općinskog vijeća Općine Domašinec.

Donijeti su sljedeći akti:

 1. Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Domašinec
 2. Odluka o izmjeni Odluke o odgodi dospijeća komunalne naknade
 3. Odluka o oslobađanju od plaćanja dijela komunalne naknade u 2020. godini
 4. Odluka o dopuni Odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava Grada Čakovca nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca
 5. Pravilnik o stipendiranju učenika deficitarnih zanimanja i redovnih studenata sa područja Općine Domašinec
 6. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela
 7. Rješenje o Izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
 8. Odluka o donošenju trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija Općine Domašinec za razdoblje od 2020. do 2022. godineSrednjoročni plan davanja koncesija Općine Domašinec od 2020. do 2022. godine
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o financijskoj reviziji Općine Domašinec za 2019. Izvješće o financijskoj reviziji Općine Domašinec za 2019.
 10. Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece
 11. Odluka o potpisivanju aneksa ugovora o preuzimanju duga
 12. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec