Komunalno gospodarstvo

KOMUNALNA NAKNADA

  1. ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI
  2. ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
  3. ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
  4. ODLUKA O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI