Aktivnosti

Probna arheološka istraživanja na lokalitetu Biškupec u Općini Domašinec

Tijekom mjeseca listopada 2017. godine Hrvatski restauratorski zavod, Služba za arheološku baštinu, Odjel za kopnenu arheologiju proveo je probna arheološka istraživanja na lokalitetu Biškupec u Općini Domašinec. Tom prilikom pronađeni su ostaci naselja iz mlađeg željeznog doba, kojeg su činili jamski objekti natkriveni nadzemnom drvenom konstrukcijom. U jamama su nađeni ulomci keramičkih posuda koje se mogu pripisati kasnolatenskoj kulturi 2.-1. stoljeća pr. Kr. Pretpostavlja se kako je naselje bilo nastanjeno keltiziranim domaćim panonskim stanovništvom.

Keltska plemena nastanjena na prostoru zapadne Europe sredinom 5. stoljeća pr. Kr. stvorila su civilizaciju koja je dobila ime „latenska“ po nalazištu La Tene u Švicarskoj. Oko 400. godine pr. Kr. ova su plemena krenula u osvajačke pohode prema jugu i istoku Europe, prodrijevši sve do Grčke, pri čemu se na njihovom putu našao i prostor sjeverne Hrvatske. Nakon poraza kod Delfa u Grčkoj 279. godine pr. Kr., preostali keltski odredi vratili su se na ranije zaposjednuta područja. Tako se na prostoru jugozapadne Panonije, što obuhvaća i područje Međimurja, naselilo keltsko pleme Tauriska, pomiješavši se s lokalnim autohtonim stanovništvom. Ostaci naselja pronađenog na položaju Biškupec pripadaju upravo ovom domaćem keltiziranom stanovništvu, koje će dočekati dolazak Rimljana u 1. stoljeću.

Ovogodišnja arheološka istraživanja provedena su u okviru realizacije programa „Arheološki park Turčišće – Goričan“ koji se provodi od 2013. godine, a financira ga Ministarstvo kulture RH, uz logističku podršku Općine Domašinec.