Komunalno gospodarstvo

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O PRIJEDLOGU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DOMAŠINEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O PRIJEDLOGU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DOMAŠINEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE PUTEM INTERNETSKOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
RAZLOZI DONOŠENJA AKTA Razlog donošenja PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DOMAŠINEC  ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE je izbjegavanje i smanjenje generiranja otpada te izbjegavanje i smanjenje njegovih opasnih osobina
STVARATELJ DOKUMENTA GKP PRE-KOM d.o.o.
TIJELO KOJE PROVODI SAVJETOVANJE Upravni odjel za gospodarstvo i financije
CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s prijedlogom PLANA GOSPODARENJA OTPADOM  OPĆINE DOMAŠINEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.
ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA od 31.10.2017  do 30.11.2017. godine.
ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Općine Domašinec, Jedinstveni upravni odjel, Martina Pušteka 9, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DOMAŠINEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE ili se dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail: info@opcina-domasinec.hr
Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13. i 85/15.) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.