Akti - Općinsko vijećeAktivnostiUncategorized

Održati će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

Dana 13. prosinca 2023. godine, s početkom u 18,00 sati, u Vijećnici Općine Domašinec održati će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.

Dnevni red:

 1. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2023. godinu
 2. Donošenje Odluka o Izmjenama i dopunama Programa: javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2023. godinu, javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2023. godinu, građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2023. godinu, održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2023. godinu
 3. Donošenje Proračuna Općine Domašinec za 2024. godinu s Projekcijama Proračuna Općine Domašinec za 2025. i 2026. godinu
 4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Domašinec za 2024. godinu
 5. Donošenje Programa: javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2024. godinu , javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2024. godinu, građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2024. godini, održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Domašinec u 2024. godini
 6. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2024. godinu
 7. Donošenje Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2024. godinu
 8. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini
 9. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Domašinec za 2024. godinu
 10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Domašinec za 2024. godinu
 11. Donošenje Programa sufinanciranja javnih potreba vjerskih zajednica u 2024. godini
 12. Donošenje Plana davanja koncesija Općine Domašinec u 2024. godini
 13. Donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Domašinec za 2024. godinu
 14. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Domašinec
 15. Donošenje Odluke o financiranju kolektivne članarine Bibliobusa tijekom 2024. godine
 16. Donošenje Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Domašinec za 2023. godinu
 17. Donošenje Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Domašinec za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
 18. Donošenje Zaključka o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara
 19. Donošenje Odluke o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Domašinec za razdoblje od 2024. do 2027. godine
 20. Donošenje Odluke o isplati pomoći umirovljenicima s područja Općine Domašinec povodom božićnih blagdana
 21. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na potpis Sporazuma o sufinanciranju predmeta nabave: „radovi na uređenju okoliša Doma zdravlja u Domašincu
 22. Donošenje Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad ustanovom Dječjim vrtić Jelenko
 23. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Domašinec
 24. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec na II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu
 25. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec na Plan rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2024. godinu te na Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
 26. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana Vatrogasne zajednice Općine Domašinec za 2024. godinu
 27. Donošenje Odluke o imenovanju mrtvozornika na području Općine Domašinec
 28. Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Domašinec
 29. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Općine Domašinec
 30. Aktualni sat