Akti - Općinsko vijećeAktivnostiUncategorized

Održati će se 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec, održati će se u Vijećnici Općine Domašinec, u četvrtak, 29. prosinca 2022. godine s početkom u 18,00 sati.

Dnevni red:

 1. Donošenje IV. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2022. godinu

Obrazloženje IV. izmjena i dopuna Proračuna

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Programa: a) javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2022. godinu, b) javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2022. godinu, c) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu, d) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu
 2. Donošenje Proračuna Općine Domašinec za 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna

 1. Donošenje Projekcije Proračuna Općine Domašinec za 2024. i 2025. godinu
 2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Domašinec za 2023. godinu
 3. Donošenje Programa: a) javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2023. godinu, b) javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2023. godinu, c) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2023. godini, d) održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2023. godini
 4. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2023. godinu
 5. Donošenje Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu
 6. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini
 7. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Domašinec za 2023. godinu
 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Domašinec za 2023. godinu
 9. Donošenje Programa sufinanciranja javnih potreba vjerskih zajednica u 2023. godini
 10. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija Općine Domašinec od 2023. do 2025. godine
 11. Donošenje Plana davanja koncesija Općine Domašinec u 2023. godini
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u financijskoj reviziji Općine Domašinec za 2019.
 13. Donošenje Odluke o prodaji stambene, pomoćnih i gospodarske zgrade s pripadajućim zemljištem
 14. Donošenje Odluke o financiranju kolektivne članarine Bibliobusa tijekom 2023. godine
 15. Donošenje Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Domašinec za 2022. godinu + Analiza
 16. Donošenje Odluke o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Domašinec za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima + Plan razvoja
 17. Donošenje Zaključka o ocjeni usklađenosti Plana zaštite od požara s novonastalim uvjetima požara
 18. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa i drugim razlozima osnovanosti pokretanja postupka izrade II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Domašinec + Izvješće
 19. Donošenje Odluke o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Domašinec
 20. Aktualni sat