AktivnostiObavijesti

Javni poziv – postupak evidentiranja nerazvrstane ceste (k.o. Domašinec, k.č.br. 9576, 12723) u zemljišnu knjigu i katastar zemljišta

Javni poziv