Udruge

Poslovnik Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Domašinec

Poslovnik Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Domašinec