Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Održati će se 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec, održati će se u četvrtak, 30. rujna 2021. godine s početkom u 19,00 sati, u vijećnici Općine Domašinec.

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za razdoblje 01.01.2021. – 30.06.2021. godine
 2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2021. godinu
 3. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2021. godinu
 4. Donošenje II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Domašinec za 2021. godinu
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Domašinec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine +  Izvješće
 6. Donošenje Odluke o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća Općine Domašinec i njihovih radnih tijela
 7. Donošenje Odluke o predlaganju kandidata za izbor članova nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o.
 8. Donošenje Odluke o formiranju nerazvrstane ceste – poljskog puta u k.o. Domašinec
 9. Donošenje Odluke o pokretanju postupka kupovine etno kuće Općine Domašinec
 10. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Domašinec
 11. Aktualni sat