AktivnostiPoduzetničke zoneUncategorized

Sadnja drveća u Poslovnoj zoni Turčišće i uz mjesno groblje Domašinec

Općina Domašinec u suradnji sa ekološkom udrugom “Muršćak”, uključila se u akciju “Zasadi drvo, ne budi panj!”.

Dana 06.03.2021. godine u Poslovnoj zoni Turčišće posađeno je 8 sadnica bjelogoričnog drveća (javorolisna platana, crna lipa i kostela), a u blizini mjesnog groblja u Domašincu 4 sadnice i to od strane volontera Ekološke udruge Murščak, općinskog načelnika Općine Domašinec i predsjednika Općinskog vijeća Općine Domašinec.

Akcija pod nazivom „Zasadi stablo, ne budi panj!“ se temelji na kolektivnoj sadnji drveća, s naglaskom na autohtone vrste, karakteristične za pojedine krajeve.

Akcija se provodi na nacionalnoj razini.