Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Održana je 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

Dana 26. veljače 2021. godine elektronski je održana 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.

Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Domašinec.

Donijeti su sljedeći akti:

  1. III. Izmjene i dopune Statuta Općine Domašinec
  2. III. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Domašinec
  3. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Domašinec za 2020. godinu 
  4. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Domašinec za 2021. godinu
  5. Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Domašinec
  6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja Općine Domašinec u području prirodnih nepogoda za 2020. godinuIzvješće
  7. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Domašinec