Akti - Općinsko vijećeUncategorized

Održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec održana je u vijećnici Općinskog vijeća Općine Domašinec u utorak, 8. rujna 2020. godine s početkom u 19,00 sati.

ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOMAŠINEC

Donijeti su sljedeći akti:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Domašinec za razdoblje 01.01.2020. – 30.06.2020. godine
 2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Domašinec za 2020. godinu
 3. Donošenje izmjena i dopuna Programa:
 4. a) javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2020. godinu,
 5. b) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2020. godinu,
 6. Donošenje II. Izmjena i dopuna Razvojnih programa Općine Domašinec za 2020. godinu,
 7. Program potpora u poljoprivredi Općine Domašinec za razdoblje od 2020. do 2022. godine
 8. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec,  natjecaj , gospodarski_program_obrazac (1), obrazac_1, obrazac_2, obrazac_ponude_2, prilog_1_-_popis_katastarskih_cestica u ha (2), tablica_1
 9. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec natjecaj, gospodarski_program_obrazac (3), Obrazacponude
 10. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec,
 11. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec,
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Domašinec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, Izvještaj o radu općinskog načelnika
 13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Domašinec,
 14. Donošenje Odluke o uspostavi jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Domašinec i upisu nerazvrstanih cesta u poslovne knjige Općine Domašinec,
 15. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Domašinec
 16. Aktualni sat