Financije

Proračun za 2019. godinu

Proračun 2019.

1 Referentna stranica FINA i DUR (objava 24.02.2020.)

2 OBRAZAC PR-RAS (objava 24.02.2020.)

3 OBRAZAC BILANCA (objava 24.02.2020.)

4 OBRAZAC RAS-funkcijski (objava 24.02.2020.)

5 OBRAZAC P-VRIO (objava 24.02.2020.)

6 OBRAZAC OBVEZE (objava 24.02.2020.)

7 BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2019. (objava 24.02.2020.)

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE (objava 20.12.2018.)

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019. GODINU (objava 18.12.2019.)

I.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2019 (objava 02.04.2019.)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 01.01.-30.06.2019. (30.09.2019)

Proračun 2019. (objava 20.12.2018.)

PRIJEDLOG PRORAČUNA 2019. (objava 12.12.2018.)