Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Domašinec - 26. svibnja 2019.

Kandidacijske liste za izbore za članove vijeća mjesnih odbora – 26.5.2019.

Objava: 21.4.2019. 7:00