Aktivnosti

OSNIVAČKA SKUPŠTINA UDRUGE VOLONTERSKI CENTAR „ZA ZAJEDNICU“

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije u sklopu projekta „Mijenjam
svijet, volontiram“ u partnerstvu s Gradom Prelogom i Općinom Domašinec održalo je 26.
rujna 2017. godine Osnivačku Skupštinu Udruge Volonterski centar „Za zajednicu“.
Skupštini su prisustvovali osnivači Udruge, Miljenka Radović mag. iur. ispred Društva osoba
s tjelesnim invaliditetom Međimurske Županije, Ljubomir Kolarek dr. vet. med, ispred Grada
Preloga te Mario Tomašek dipl. ing. prom, ispred Općine Domašinec.
Nakon otvaranja skupštine i donošenja dnevnog reda, predsjedavajuća Miljenka Radović,
mag. iur., održala je uvodni govor kojim je okupljene upoznala s motivima i ciljevima
osnivanja Volonterskog centra. Detaljniji opis projekta i aktivnosti koje će se provoditi u
sklopu projekta iznijela je voditeljica projekta Karmen Zadravec. Svi prijedlozi točaka
dnevnog reda donijeti su jednoglasno.
Za članove Upravnog odbora izabrani su: Snježana Ladić, Igor Slaviček, Mateja Kavran
Matjačić, Dijana Novak, Marijana Trstenjak, Maja Jankaš i Natalija Slaviček. Za članove
Nadzornog odbora izabrani su: Dijana Novak, Ljubomir Kolarek i Mario Tomašek. Za
likvidatora izabran je Miroslav Hržić,
Nakon završenog službenog dijela Skupštine, članovi i svi prisutni nastavili su zajedničko
druženje.

STATUT – Za zajednicu