KOMUNALNI DOPRINOS

ODLUKA-O-KOMUNALNOM-DOPRINOSUPreuzmi ODLUKA-O-IZMJENAMA-I-DOPUNAMA-ODLUKE-O-KOMUNALNOM-DOPRINOSU-OPĆINE-DOMAŠINECPreuzmi ODLUKA-O-II.-IZMJENAMA

Više...

KOMUNALNA NAKNADA

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI ODLUKA O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ

Više...