Aktivnosti

Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Domašinec i upisu nerazvrstanih cesta u poslovne knjige Općine Domašinec – stanje sa 31.12.2023. godine

Jedinstvena baza podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Domašinec i upisu nerazvrstanih cesta u poslovne knjige Općine Domašinec – stanje sa 12.2.2024. godine

ODLUKA O USPOSTAVI JEDINSTVENE BAZE PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE DOMAŠINEC I UPISU NERAZVRSTANIH CESTA U POSLOVNE KNJIGE OPĆINE DOMAŠINEC