Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Održati će se 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec održati će se u ponedjeljak, 29. siječnja 2024. godine s početkom u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Domašinec.

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove Jelenko
  2. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića JELENKO
  3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića JELENKO
  4. Donošenje Odluke o davanju Dječjem vrtiću JELENKO na upravljanje i korištenje nekretnine na gruntovnoj čestici broj 2389/1/1/1/29, zk.ul.br. 3063
  5. Donošenje Odluke o načinu i utvrđivanju plaće, naknade za rad te drugih prava općinskog načelnika Općine Domašinec
  6. Aktualni sat