AktivnostiProstorno planiranjeUncategorized

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Domašinec /ciljane izmjene i dopune/

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Domašinec /ciljane izmjene i dopune/