AktivnostiProstorno planiranje

Objavljuje se održavanje Javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Domašinec

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II IID PPU OPĆINE DOMAŠINEC