Akti - Općinsko vijeće

Održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.

U utorak 20. lipnja 2023. godine, u Vijećnici Općine Domašinec, održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.
Donijeti su slijedeći akti:

1. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka

2. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju troškova izgradnje Centra za ranu intervenciu u djetinjstvu MURID

3. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma i Dodatka sporazumu o sufinanciranju CENTRA PRINOS

4. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec na Izvješće o radu te Financijsko izvješće za 2022. godinu

5. Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu

6. Odluka o povećanju godišnje dotacije Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec

7. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Domašinec

 

Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Domašinec