Prostorno planiranje

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Domašinec. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Domašinec

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Domašinec. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Domašinec