AktivnostiKomunalno redarstvo

Zelena čistka 2023.

Dana 22. travnja 2023. godine, u organizaciji Općine Domašinec održana je akcija čišćenja nesavjesno odbačenog otpada na području Općine Domašinec pod nazivom „Zelena čistka“ Mještani su se najprije okupili kod lovačkog doma u Domašincu i ribičkog doma u Turčišću odakle su krenuli po grupama od nekoliko ljudi obilaziti poljske putove i čistiti nesavjesno odbačeni otpad. Akcija čišćenja održana je u vremenu od 9 do 11 sati, okupila je 50-ak mještana i prikupljeno je ukupno 1260 kg glomaznog otpada kojeg je preuzela tvrtka GKP Pre-kom d.o.o. iz Preloga U akciji su sudjelovale udruge sa područja Općine Domašinec, vijećnici Općinskog vijeća Općine Domašinec, članovi Mjesnog odbora Turčišće, djelatnici i članovi ekološke grupe Osnovne škole Domašinec. Nakon završetka akcije, Općina Domašinec osigurala je za sve sudionike kratku okrjepu. Istog dana organizirano je i prikupljanje otpadnog tekstila i ee otpada od mještana Općine Domašinec iza Doma kulture u vremenu od 08,00 do 10 sati. Otpadnog tekstila  prikupljeno je ukupno 1100 kg, a ee otpada 2200 kg. Sav prikupljeni ee otpad i tekstil je u reciklažni centar odvezla tvrtka GKP Pre-kom d.o.o. iz Preloga. Općina Domašinec zahvaljuje svim mještanima koji su se uključili u akciju čišćenja.

Referent – komunalni redar

Tomica Ciceli