AktivnostiNatječajiUdruge

Odluka o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, vjerske zajednice i pravne osobe Katoličke crkve na području Općine Domašinec u 2023. godini

Odluka o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, vjerske zajednice i pravne osobe Katoličke crkve na području Općine Domašinec u 2023. godini

 

Arhiva predmeta: https://domasinec.hr/2023/02/08/javni-natjecaj-za-financiranje-programa-projekata-manifestacija-od-interesa-za-opce-dobro-koje-provode-udruge-i-druge-organizacije-civilnog-drustva-vjerske-zajednice-i-pravne-osobe-katolicke-crkve-na/