Akti - Općinsko vijećeAktivnosti

Održati će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

20. lipnja 2023. godine s početkom u 19,00 sati, u Vijećnici Općine Domašinec, održati će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o I. Izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Domašinec za 2023. godinu
  2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju troškova izgradnje „Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID“
  3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju „CENTRA PRINOS“i Dodatka Sporazumu o sufinanciranju „CENTRA PRINOS“
  4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2022. godinu te na Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za period od 01.01 do 31.12.2022. godine
  5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu
  6. Donošenje Odluke o povećanju godišnje dotacije Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec
  7. Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Domašinec
  8. Aktualni sat