Akti - Općinsko vijeće

Održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec

U četvrtak, 23. ožujka 2023. godine, u Vijećnici Općine Domašinec, održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Domašinec.

Donijeti su sljedeći akti:

1.Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec od 01.01.-31.12.2022. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Domašinec od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

2. Zaključci o usvajanju izvješća o izvršenju Programa:

javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

javnih potreba u sportu na području Općine Domašinec za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Domašinec za 2022. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Domašinec za 2022. godinu

4. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2023. godinu

1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2023. godinu

1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Domašinec za 2023. godinu

5. Odluka o donošenju:

izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Domašinec u 2023. godini

Odluka o donošenju prvih izmjenama i dopuna Programa građenja

izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Domašinec u 2023. godini

Odluka o donošenju prvih izmjena i dopuna Programa održavanja

6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Izvješće o provedbi programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Zaključak o uvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022., godinu

7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa o utrošku sredstava naknade za zadržavanjene zakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Domašinec za 2022. godinu

9. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu

10. I. izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama

I. izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama

11. Zaključak o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Domašinec u 2022. godini

Izvješće o provedbi agrotehičkih mjera

Obrazac 1 – Izvješće o provedi agrotehničkih mjera

ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O PROVEDBI AGROTEHNIČKIH MJERA

12. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Domašinec za razdoblje od 2018. do 2023. godine za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Domašinec za razdoblje od 2018. do 2023. godine za 2022. godinu

16. ZAKLJUČAK – IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o gospodarenju otpadom na području Općine Domašinec za 2022. godinu tvrtke GKP PRE-KOM d.o.o

Izvještaj o gospodarenju otpadom na području Općine Domasinec za 2022. godinu

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O GOSPODARENJU OTPADOM

14. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Domašinec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022

Zaključak o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022

15. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Domašinec za 2022. godinu

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Domašinec za 2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Domašinec za 2022. godinu

16. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Domašinec za 2023. godinu

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara

17. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Domašinec za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine

ZAKLJUČAK O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DOMAŠINEC za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine

18. Odluka o prijenosu suvlasničkog dijela poslovne zgrade s pripadajućim zemljištem na adresi Aleksandra Schulteissa 2B, Čakovec u vlasništvo Grada Čakovca

Odluka o prijenosu suvlasničkog dijela poslovne zgrade s pripadajućim zemljištem na adresi Aleksandra Schulteissa 2B, Čakovec u vlasništvo Grada Čakovca

19. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje natječaja o prodaji i davanju u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec

Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje natječaja o prodaji i davanju u zakup nekretnina u vlasništvu Općine Domašinec

20. Odluka o javnim priznanjima Općine Domašinec

Odluka o javnim priznanjima Općine Domašinec

21. Odluka o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Domašinec

Odluka o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Domašinec

22. Odluka o osnivanju povjerenstava za provođenje natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Domašinec i imenovanju članova

Odluka o osnivanju povjerenstava za provođenje natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Domašinec i imenovanju članova

23. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Domašinec

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Domašinec

24. Pravilnik o načinu provedbe stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata

Pravilnik o načinu provedbe stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata

25. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata i imenovanju članova

Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata i imenovanju članova

26. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Domašinec

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Domašinec

27. Odluka o donaciji financijskih sredstava Međimurskom veleučilištu u Čakovcu

Odluka o donaciji financijskih sredstava Međimurskom veleučilištu u Čakovcu

28. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Domašinec

29. Odluka o zakupu poslovnih prostora u sklopu Društvenog doma Domašinec

Odluka o zakupu poslovnih prostora u sklopu Društvenog doma Domašinec

30. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Domašinec

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Domašinec