AktivnostiJavna nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi od 01.01.2022.-31.12.2022. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi Općine Domašinec od 01.01.-31.12.2022. godine -pdf

Registar ugovora o javnoj nabavi Općine Domašinec od 01.01.-31.12.2022. godine – xls

Registar ugovora o javnoj nabavi Općine Domašinec od 01.01.-31.12.2022. godine – xls eojn