AktivnostiNatječajiUdrugeUncategorized

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, vjerske zajednice i pravne osobe Katoličke crkve na području Općine Domašinec u 2023. godini

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Domašinec za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, vjerske zajednice i pravne osobe Katoličke crkve na području Općine Domašinec

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, vjerske zajednice i pravne osobe Katoličke crkve na području Općine Domašinec u 2023. godini

Upute za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, vjerske zajednice i pravne osobe Katoličke crkve na području Općine Domašinec u 2023. godini

Obavijest o danoj preporuci o zaštiti privatnosti djece i njihovih osobnih podataka od strane udruga koje se financiraju iz javnih izvora

Obrasci za prijavu na predmetni Javni natječaj:

Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije

Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije

Obrazac – popis priloga koji se prilažu prijavi (dostavlja se uz prijavu!)

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac Izjave o transparentnom financijskom poslovanju u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

Obrazac Izjave o urednoj predaji svih potrebnih izvješća te urednog ispunjenja svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju prema Općini Domašinec i drugim nadležnim institucijama

Obrasci za izvještavanje nakon provođenja programa/projekta/manifestacije:

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije

Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije

Ostala dokumentacija:

Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa/projekta/manifestacije

Nacrt Ugovora o dodjeli financijskih sredstava

Izjava o nekažnjavanju