AktivnostiSAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Domašinec

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Domašinec

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Domašinec

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE