AktivnostiSAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o javnim priznanjima Općine Domašinec

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o javnim priznanjima Općine Domašinec

Nacrt Odluke o javnim priznanjima Općine Domašinec

OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE