Akti - Općinski načelnikAktivnostiSAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja nacrta akata i drugih dokumenata u 2022. godini

Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja nacrta akata i drugih dokumenata u 2022. godini